English    中文
Eastern Healing Centre

Shipping Cost

Auckland-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $150 NZ$9.00
Over $150 Free
Nation-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $250 NZ$12.00
Over $250 Free
All price exl. GST

Our products are only sold to medical professionals, for safety reasons.

Single:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  |   Formula  |   All

Ai Ye 艾葉 ( Artemisia Argyi )
$12.80
  

Ba Ji Tian 巴戟天 ( Morinda Root )
$16.73
  

Bai Bian Dou 白扁豆 ( Dolicho Nut )
$11.48
  

Bai Bu 百部 ( Stemona Root )
$11.89
  

Bai Dou Kou 白豆蔻 ( Cardamon )
$18.50
  

Bai Guo 白果 ( Ginkgo Nut )
$18.33
  

Bai He 百合 ( Lily Bulb )
$18.45
  

Bai Hua She She Cao 白花蛇舌草 ( Hedyotis )
$15.86
  

Bai Ji 白芨 ( Bletilla Striata )
$47.50
  

Bai Jiang Cao 敗醬草 ( Thlaspi )
$12.91
  

Bai Jie Zi 白芥子 ( Mustard Seed )
$13.59
  

Bai Mao Gen 白茅根 ( Imperata )
$12.56
  

Bai Qian 白前 ( Cynanchum Baiqian )
$13.31
  

Bai Shao 白芍 ( Peony White)
$14.50
  

Bai Xian Pi 白鮮皮 ( Dictamnus )
$18.41
  

Bai Zhi 白芷 ( Angelica )
$13.69
  

Bai Zhu 白術 ( Atractylodes)
$16.89
  

Bai Zi Ren 柏子仁 ( Biota Seed )
$22.00
  

Ban Lan Gen 板藍根 ( Baphicacanthus Root )
$15.66