English    中文
Eastern Healing Centre

Shipping Cost

Auckland-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $150 NZ$9.00
Over $150 Free
Nation-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $250 NZ$12.00
Over $250 Free
All price exl. GST

Our products are only sold to medical professionals, for safety reasons.

Single:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  |   Formula  |   All

Xi Qian Cao 稀簽草
$11.35
  

Xi Xin 細辛 ( Asarum )
$23.89
  

Xia Ku Cao 夏枯草 ( Prunella )
$14.40
  

Xian He Cao 仙鶴草 ( Agrimony )
$14.02
  

Xian Mao 仙茅 ( Curculigo )
$15.90
  

Xiang Fu 香附 ( Cyperus )
$14.56
  

Xiang Ru 香薷 ( Elsholtzia )
$15.77
  

Xiao Hui Xiang 小茴香 ( Fennel Seed )
$12.67
  

Xiao Mai 小麥 ( Wheat )
$8.35
  

Xie Bai 薤白 ( Bakeri )
$14.37
  

Xin Yi Hua 辛夷花 ( Magnolia Flower )
$17.94
  

Xing Ren 杏仁 (Apricot Seed )
$18.80
  

Xu Duan 續斷 ( Dipsacus )
$16.50
  

Xuan Fu Hua 旋覆花 ( Inula Flowers )
$15.50